10 oktober 2015

Juliet

JulietJuliet is in 2014 begonnen met trainen voor de triathlon. Na een stevige basis te hebben gelegd in het wedstrijdzwemmen heeft het triathlon virus haar aangestoken en heeft ze de overstap naar de triathlon gemaakt. Juliet komt bij haar wedstrijden tot nu toe als eerste uit het water. Haar aandachtspunten voor de komende periode zijn het fietsen en lopen. De progressie is na een jaar begeleiding duidelijk zichtbaar. Juliet is onlangs geselecteerd voor het traject talentontwikkeling door de NOC/NSF en de NTB.